Terma & Syarat

SEBELUM ANDA TERUS MEMBACA APA-APA DI LAMAN WEB INI DAN BERSETUJU UNTUK MELAKUKAN SEBARANG PEMBELIAN PRODUK DI LAMAN WEB INI, SILA PASTIKAN ANDA TELAH MEMBACA KESELURUHAN TERMA DAN SYARAT DI BAWAH. ANDA BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMAHAMI SEGALA TERMA SYARAT SEBELUM MELAKUKAN SEBARANG PEMBELIAN BARANG.

1. MAKLUMAT UNDANG-UNDANG: TERMA DAN SYARAT

Laman ini dimiliki dan dikendalikan oleh JutawanApp.com. Akses anda, penggunaan laman dan penggunaan bahan dalam laman adalah tertakluk kepada terma dan syarat ("Terma dan Syarat") pada halaman ini, dan semua undang-undang yang berkenaan. Dengan mengakses dan melayari laman ini, anda menerima, tanpa batasan atau kelayakan, Terma dan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana Terma dan Syarat di bawah, jangan gunakan Laman ini dan jangan membeli produk-produk kami. JutawanApp.com berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubahsuai, mengubah atau memperbaharui Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dan dengan menggunakan laman ini, anda bersetuju untuk terikat dengan pengubahsuaian, perubahan atau kemas kini sedemikian.

2. HAK CIPTA DAN TRADEMARKS

Dokumen dan maklumat di Laman ini adalah bahan hak cipta JutawanApp.com. Maklumat hak cipta yang terkandung dalam domain ini tidak boleh diterbitkan, diedarkan atau disalin secara terbuka dalam apa jua cara, termasuk Internet, e-mel, media sosial, atau dicetak semula. Sesiapa yang melanggar ini akan dikenakan denda maksimum dan penalti yang dikenakan oleh undang-undang. Pembeli produk kami diberi lesen untuk menggunakan bahan yang terkandung di sini untuk kegunaan peribadi mereka sendiri sahaja. Tiada tuntutan hak cipta dibuat pada mana-mana perisian pihak ketiga, laman web, imej atau teks yang boleh dirujuk dalam bahan kami. Dengan melihat dan / atau membeli bahan-bahan di laman web kami, anda bersetuju untuk terikat oleh terma hak cipta ini.

3. BATASAN LIABILITI

Maklumat dan apa-apa perisian yang boleh dimuat turun di laman web ini disediakan "Seperti Yang Di Lihat" dan akses ke app dan sistem JutawanApp disediakan berdasarkan "usaha terbaik."(Best Effort) tanpa jaminan apa-apa jenis, sama ada dinyatakan atau tersirat. Walaupun kami berusaha untuk ketepatan, maklumat di laman ini mungkin mengandungi ketidaktepatan teknikal yang tidak sengaja atau kesilapan tipografi. Maklumat boleh diubah atau dikemaskini tanpa notis. JutawanApp.com juga boleh membuat penambahbaikan dan / atau perubahan dalam produk dan / atau program / tawaran yang diterangkan dalam maklumat ini pada bila-bila masa tanpa notis. JutawanApp.com tidak membuat apa-apa gambaran tentang mana- mana laman web pihak ketiga yang boleh diakses melalui Laman atau produk kami. Laman pihak ke-3 ini tidak dicipta atau dikendalikan oleh JutawanApp.com. Mereka bebas daripada JutawanApp.com, dan JutawanApp.com tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan di laman web tersebut. Lebih-lebih lagi, JutawanApp.com tidak menyokong atau menerima apa-apa tanggungjawab untuk kandungan, atau penggunaan, laman web tersebut. Walaupun kami tidak mempunyai maklumat mengenai kehadiran bahaya seperti di laman web pihak ke-3, anda perlu mengambil langkah berjaga-jaga yang diperlukan untuk melindungi diri anda dan sistem anda daripada virus, worm, kuda Trojan, dan barangan lain yang boleh merosakkan peralatan anda. JutawanApp.com tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana- mana pihak ketiga lain untuk sebarang ganti rugi langsung, tidak langsung, khas atau lain-lain untuk apa-apa penggunaan laman ini atau produk kami, termasuk, tanpa batasan, apa-apa keuntungan yang hilang, gangguan perniagaan, kehilangan program atau data lain mengenai sistem pengendalian maklumat anda atau sebaliknya, walaupun kami dinasihatkan dengan jelas mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian.

4. PENDAPATAN

JUTAWANAPP ADALAH SEBUAH APLIKASI MARKETING TOOL YANG BOLEH BERJALAN DI TELEFON ANDROID ANDA. SILA PASTIKAN TELEFON ANDA MENGGUNAKAN OS ANDROID UNTUK MENGGUNAKAN APLIKASI INI. JUTAWANAPP BUKAN SEBUAH SKIM CEPAT KAYA, SKIM PELABURAN ATAU MLM YANG PERLU DI SERTAI UNTUK MENJANA PENDAPATAN. IA ADALAH PENJUALAN SEBUAH PRODUK BERUPA APLIKASI YANG BOLEH DI PASANG DI TELEFON BIMBIT ANDROID YANG BERFUNGSI UNTUK MENJADI SEBUAH MARKETING TOOL UNTUK PEMBELI.

JUTAWANAPP.COM MEMBUAT SEGALA USAHA UNTUK MEMASTIKAN IA MENERANGKAN DENGAN JELAS MENGENAI PRODUK DENGAN TEPAT DAN SEGALA POTENSI PENDAPATAN MEREKA. ANGGARAN PENDAPATAN DAN KEUNTUNGAN YANG DIBUAT OLEH JUTAWANAPP.COM DAN PELANGGANNYA ADALAH ANGGARAN TENTANG APA YANG JUTAWANAPP.COM FIKIR ANDA MUNGKIN BOLEH DAPAT DAN JUGA BERDASARKAN PENDAPATAN YANG DIPEROLEHI SENDIRI OLEH PIHAK JUTAWANAPP.

TIADA SEBARANG JAMINAN BAHAWA ANDA AKAN DAPAT MEMBUAT TAHAP PENDAPATAN INI DAN ANDA SETUJU BAHAWA PENDAPATAN DAN KEUNTUNGAN DARI PENGGUNAAN APLIKASI ADALAH BERBEZA BAGI SETIAP INDIVIDU. SEPERTI MANA-MANA PERNIAGAAN, HASIL ANDA MUNGKIN BERBEZA-BEZA, DAN AKAN BERDASARKAN KEUPAYAAN ANDA, PENGALAMAN PERNIAGAAN, KEPAKARAN DAN TAHAP KEINGINAN MASING-MASING. TIDAK ADA SEBARANG JAMINAN MENGENAI TAHAP KEJAYAAN YANG MUNGKIN DI CAPAI. CONTOH YANG DIGUNAKAN ADALAH BERDASARKAN TESTIMONI PEMBELI YANG LUAR BIASA DAN TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MEWAKILI ATAU MENJAMIN BAHAWA SESIAPA PUN AKAN MENCAPAI HASIL YANG SAMA ATAU SERUPA. KEJAYAAN SETIAP INDIVIDU BERGANTUNG PADA LATAR BELAKANG, DEDIKASI, KEINGINAN DAN MOTIVASI MEREKA.

TIDAK ADA JAMINAN BAHAWA CONTOH PENDAPATAN MASA LALU BOLEH DIDUPLIKASI UNTUK MASA AKAN DATANG. JUTAWANAPP.COM TIDAK DAPAT MENJAMIN HASIL DAN / ATAU KEJAYAAN MASA DEPAN ANDA. TERDAPAT BEBERAPA RISIKO YANG TIDAK DIKETAHUI DALAM PERNIAGAAN DAN DI INTERNET YANG JUTAWANAPP.COM TIDAK DAPAT JANGKA YANG DAPAT MENGURANGKAN HASIL DARI APA YANG DI PAPARKAN DI LAMAN INI. JUTAWANAPP.COM TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SETIAP TINDAKAN ANDA. PENGGUNAAN MAKLUMAT, PRODUK DAN PERKHIDMATAN JUTAWANAPP.COM HARUS BERDASARKAN KETEKUNAN ANDA SENDIRI DAN ANDA BERSETUJU BAHAWA JUTAWANAPP.COM TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEJAYAAN ATAU KEGAGALAN PERNIAGAAN ANDA YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN DAN PENGGUNAAN JUTAWANAPP MAKLUMAT, PRODUK DAN PERKHIDMATAN.

5. Polisi Pemulangan Wang Kembali

Pembelian ini dilengkapi dengan jaminan wang balik 60 hari dengan terma dan syarat seperti berikut:

(A) jaminan itu HANYA sah di mana pembelian telah dibuat oleh anda sebagai bahan semata-mata bertujuan untuk anda seorang sahaja. Apa- apa permintaan bayaran balik perlu memasukkan kenyataan / pengesahan bahawa anda, sebagai pembeli, membeli bahan-bahan ini dengan suci hati;

(B) untuk mendapatkan bayaran balik, anda mesti terlebih dahulu memulangkan bahan-bahan dan apa-apa cetakan kepada JutawanApp.com, salinan atau sebahagian daripadanya serta semua URL memuat turun dan semua akses kepadanya dalam keadaan asal tanpa sebarang kerosakan apapun. Permintaan pengembalian dana anda mesti mengandungi pengesahan kepada fakta dan jika pada masa kami menemui sebarang bukti bahawa pengesahan anda salah (sama ada secara sengaja atau tidak), permintaan pengembalian akan ditolak dan anda akan kehilangan hak ke atas bayaran balik secara kekal;

(C) bayaran balik ini HANYA sah jika anda membayar balik dalam tempoh 60 hari dari penerimaan produk dan apabila JutawanApp.com menerima kembali bahan dalam tempoh 60 hari dari penerimaan bahan oleh anda;

(D) anda perlu memberikan bukti yang JELAS dan tidak dapat disangkal lagi bahawa pembayaran melalui deposit bank memang jelas dibuat untuk pembelian bahan tersebut. Pengesahan deposit bank dari bank anda menunjukkan bahawa wang telah dipindahkan ke akaun bank JutawanApp.com harus disediakan dan anda adalah pemilik akaun bank tersebut. Jika pembayaran dilakukan melalui mesin deposit tunai, pastikan nama dan email anda tertera pada resit deposit tunai tersebut secara terang. Juga pengesahan dari bank perlu ada untuk memastikan bayaran tersebut telah benar-benar dilakukan oleh anda;

(E) dengan meminta pengembalian wang dan mengesahkan perkara di atas, anda bersetuju dengan liabiliti kerosakan yang tidak dapat diperbaiki ke JutawanApp.com sekiranya didapati bahawa anda telah menyimpan salinan atau bahagian bahan atau memberikannya kepada pihak ketiga. Liabiliti ini berdiri walaupun tanpa permintaan pengembalian dana, tentu saja, kerana ia adalah sebahagian daripada hak cipta dan lesen produk maklumat;

(F) mempunyai hak untuk mendapatkan bayaran balik, anda mesti membuktikan bahawa anda telah mematuhi batasan hak cipta produk maklumat ini dan tidak memberikan apa-apa salinan atau mana-mana bahagian kepada SETIAP pihak ketiga;

(G) bayaran balik HANYA boleh dilakukan untuk sebarang KEROSAKAN PADA PRODUK seperti masalah teknikal yang tidak dapat diselesaikan. Bayaran balik tidak boleh dilakukan untuk apa-apa tujuan lain selain dari ini. Tidak mendapat pendapatan bukan sebab yang dibenarkan untuk mendapat bayaran balik. Disebabkan sifat produk digital aplikasi, kami tidak boleh memberikan bayaran balik jika anda hanya mengubah fikiran anda selepas membelinya. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan anda mempunyai segala peralatan yang secukupnya dan memenuhi kriteria seperti yang diceritakan di laman sebelum melakukan pembelian produk;

(H) hak bayaran balik ini tidak dimaksudkan sebagai peluang untuk melihat dan menggunakan bahan-bahan dalam laman web secara percuma. Jangan teruskan untuk mendapatkan dan melihat bahan- bahan melainkan jika anda benar-benar berminat dengan subjeknya dan berhasrat untuk menilai cara untuk mencapai kawalan yang lebih baik terhadap kewangan anda dan mencapai kebebasan kewangan.Alasan bahawa produk tidak memenuhi apa yang di tawarkan tidak boleh diterima. Segala maklumat tawaran adalah berdasarkan apa yang di letakkan di laman web jutawanapp.com sahaja. Sebarang tawaran lain atau janji lain tidak di ambil kira. Anda mesti memberikan keterangan dan bukti lengkap (jawatan media sosial, sms, mesej e- mel yang dihantar dan lain-lain) yang telah anda jalankan dan cuba SEMUA kaedah yang diterangkan dalam ebook panduan. Tanda-tanda permintaan bayaran balik adalah sangat khusus dalam industri maklumat dan jika kami mendapati tanda-tanda yang ada dalam permintaan anda, ia mungkin ditolak atas dasar yang anda menyalahgunakan jaminan wang untuk mendapatkan bahan-bahan secara percuma, dengan itu berniat memperoleh keuntungan dengan penipuan;

(I) pembelian asal anda mesti dibuat atas nama anda sendiri dan dalam permintaan bayaran balik anda, anda mesti memasukkan tarikh pembelian asal anda, ID keahlian nama dan laman web yang diberikan oleh kami kepada anda; DAN

(J) semua yuran pemprosesan, kos pembungkusan, YURAN AFFILIATE, kos penghantaran dan penghantaran dan semua perbelanjaan lain yang berkaitan dengan proses penyerahan bahan kepada anda AKAN DITOLAK dari bayaran balik kepada anda.

Kami tidak berunding dengan pelanggan mengenai format permintaan pengembalian yang betul selain membuat halaman ini tersedia. Terpulang kepada anda untuk memastikan permintaan bayaran balik anda mengesahkan perkara-perkara di atas dari permulaan dan jika tidak, permintaan anda akan ditolak. Semua keputusan penolakan adalah muktamad. Kami memohon maaf atas perlunya syarat-syarat khusus ini untuk mendapatkan bayaran balik, meminta dan memproses bayaran balik. Langkah-langkah ini malangnya perlu kerana sesetengah individu telah menyalahgunakan dasar pembayaran balik kami untuk mendapatkan produk percuma. Jaminan wang balik 60-hari bermaksud apa yang dikatakan selagi anda membeli bahan tersebut dengan niat penuh untuk menggunakannya dan, sekiranya anda benar-benar tidak puas hati, hantarkan permintaan bayaran balik anda mengikut kaedah yang di nyatakan di atas.

6. PROGRAM AFFILIATE

(A) Tempoh Perjanjian

Terma perjanjian ini akan bermula apabila JutawanApp.com menerima Afiliasi anda dan akan berakhir apabila ditamatkan oleh salah satu pihak. Sama ada Affiliate atau JutawanApp.com boleh menamatkan perjanjian ini, pada bila-bila masa, dan untuk apa-apa sebab dengan memberikan notis bertulis yang lain kepada pihak yang satu lagi. Setelah penamatan, Affiliate bersetuju dengan segera berhenti menggunakan, dan menghapuskan dari promosi, laman web, semua bahan pautan, tanda dagangan, logo, dan semua bahan lain yang JutawanApp.com telah menyediakan Affiliate untuk digunakan berkaitan dengan program ini.

(B) Komisen Rujukan (Referral Commission)

JutawanApp.com bersetuju untuk membayar komisyen rujukan dalam jumlah Ringgit Malaysia Dua Ratus Sahaja hanya atas jualan rujukan yang disahkan sahaja. Jualan yang disahkan akan bermakna urus niaga berjaya yang menyebabkan JutawanApp.com menerima urus niaga dari pembeli produk dalam MASA YANG MUNASABAH. Sekiranya JutawanApp.com mendapati jualan jualan tidak diterima dalam masa yang munasabah, JutawanApp.com berhak untuk menahan pembayaran tersebut sehingga transaksi itu telah disahkan oleh pembeli. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada pembersihan cek, pesanan wang, pesanan pos, transaksi Paypal dan banyak lagi. Sebarang pemulangan atau bayaran balik oleh pembeli bahan akan menyebabkan komisen ditolak oleh JutawanApp.com. Hak sepenuhnya samada untuk memberi komisen kepada affiliate atau tidak adalah berada di tangan JutawanApp.com sahaja dan sebarang keputusan adalah muktamad.

(C) Terma Pembayaran

Frekuensi Pembayaran - JutawanApp.com bersetuju untuk membayar Affiliate dalam LIMA (5) hari selepas akhir setiap tempoh pembayaran untuk semua komisen rujukan yang disahkan yang diperolehi dalam 2 minggu sebelum ini, kurang apa-apa JutawanApp.com menentukan mengikut budi bicara mutlaknya, tidak sah diperoleh daripada penggunaan program yang tidak betul. Komisen hendaklah dikira dari 0800 Isnin hingga 0759 Isnin dua minggu selepas itu. Kaedah Pembayaran - JutawanApp.com bersetuju membayar Affiliate melalui bank terus ke akaun bank affiliate. Affiliate bertanggungjawab untuk memberikan butiran akaun bank JutawanApp.com melalui penyerahan borang semasa pendaftaran afiliasi ataupun masuk sendiri ke dalam portal affiliate dan melakukan kemaskini sendiri. Sebarang caj bank akan ditolak daripada pembayaran keluar Affiliate. Affiliate bertanggungjawab memaklumkan kepada JutawanApp.com mengenai sebarang perubahan kepada butiran perbankan. Sekiranya Affiliate gagal memberikan butiran ini, JutawanApp.com akan dengan menggunakan dana tersebut sehingga kitaran pembayaran seterusnya. JutawanApp.com juga berhak membayar Affiliate melalui apa-apa cara lain mengikut budi bicara mutlaknya. Pihak JutawanApp.com akan melakukan pembayaran ke akaun bank yang didaftarkan dan tertera di dalam sistem portal affiliate pada masa pembayaran. Sebarang kesilapan atau kecuaian oleh affiliate tidak akan dilayan oleh pihak JutawanApp.com

7. PENGURUSAN DAN PEMILIHAN UNDANG-UNDANG

JutawanApp.com tidak membuat sebarang representasi bahawa bahan- bahan di laman ini sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi lain. Mereka yang memilih untuk mengakses laman web ini dari lokasi lain melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan setakat undang-undang tempatan terpakai. Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh, ditafsirkan dan dikuatkuasakan mengikut undang-undang Malaysia, kerana ia digunakan untuk perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya dalam bidang kuasa sedemikian. Sebarang tindakan anda, mana-mana pihak ketiga atau JutawanApp.com membawa untuk menguatkuasakan Terma dan Syarat ini atau, berhubung dengan, apa-apa perkara yang berkaitan dengan laman web ini akan dibawa hanya di mahkamah Kuala Lumpur, dan anda secara nyata bersetuju dengan bidang kuasa mahkamah tersebut.

8. POLISI TIDAK BOLEH SPAM

JANGAN gunakan perkhidmatan kami untuk menghantar apa-apa komunikasi spam! SPAM hendaklah termasuk, tetapi tidak terhad kepada penghantaran sebarang mesej mel elektronik dengan tujuan utamanya ialah iklan komersil atau promosi produk atau perkhidmatan komersial (termasuk kandungan di laman web Internet yang dikendalikan untuk tujuan komersil). Istilah ‘mesej elektronik’ tidak termasuk mesej transaksional atau hubungan. JANGAN Sertakan SIAP Rujukan kepada JutawanApp, atau JutawanApp.com, dalam sebarang surat-menyurat tersebut. Di samping itu, JANGAN menggunakan nama atau jenama JutawanApp / JutawanApp.com dalam sebarang jenis surat-menyurat kepada mailing list pihak ketiga atau senarai 'memilih', senarai e-mel yang dituai, safelists, kumpulan berita, forum, "faxblast", atau sebarang bentuk lain Komunikasi yang telah dilabel sebagai SPAM. Mana-mana anggota / affiliate / pengguna JutawanApp.com / pengguna yang menggunakan SPAM dalam apa-apa hubungan dengan laman web JutawanApp / JutawanApp.com akan mempunyai keahlian mereka ditamatkan dengan serta-merta, akan melupuskan mana-mana komisen afiliasi dan akan dipertanggungjawabkan secara sah dan kewangan atas tindakan mereka. Apa-apa aduan dan pelanggaran SPAM mesti dilaporkan kepada admin@JutawanApp.com untuk tindakan selanjutnya diambil.

9. PERJANJIAN KESELURUHANNYA

Terma dan syarat ini merangkumi keseluruhan perjanjian antara pihak- pihak di sini dan menggantikan semua rundingan, perwakilan, literatur pemasaran, komunikasi dan perjanjian yang berkaitan dengan terma dan syarat ini, sama ada tertulis atau lisan, kecuali untuk memperluaskannya secara khusus yang diwujudkan atau dirujuk di sini . Tiada perubahan, perubahan atau pengubahsuaian kepada terma dan syarat ini akan berkuat kuasa melainkan jika secara bertulis. Kegagalan oleh salah satu pihak untuk melaksanakan haknya di bawah terma dan syarat ini tidak akan menjadi penepian terma dan syaratnya.